Followers

SonG FoR SoUL ^_^

chat


ShoutMix chat widget
[close]

Saturday, March 3, 2012

UPU

Mula-mula buka laman web UPU.. http://upu.mohe.gov.my/


Pilih warna biru untuk IPTA / Politeknik Premier dan UNGU untuk TEVT / ILKA


Permohonan Kemasukan ke IPTA
Permohonan kemasukan ke IPTA melibatkan 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seperti berikut :-
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM) **Ambilan Sendiri
Permohonan Kemasukan ke Politeknik Premier Ambilan Tahun 2012
Permohonan kemasukan ke program pengajian di Politeknik Premier bagi Lulusan SPM adalah melalui Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar bersekali dengan permohonan IPTA.Permohonan Kemasukan Ke Politeknik Premier melibatkan 3 Politeknik iaitu :- • Politeknik Ungku Omar (PUO)
 • Politeknik Sultan Salahuddin Abdul AzizShah (PSA)
 • Politeknik Ibrahim Sultan (PIS)
   
Permohonan Kemasukan ke TEVT & ILKA
Permohonan kemasukan ke Institusi Latihan Teknikal & Vokasional (TEVT) & Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) melibatkan agensi-agensi berikut :-
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)
 • Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
 • Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM)
 • Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
 • Institut Teknikal Jepun - Malaysia (JMTI)
 • Institut Latihan Perindustrian (ILP)
CIAST, JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
 • POLITEKNIK
 • KOLEJ KOMUNITI 
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
 • Institut Kemahiran MARA (IKM)
 • Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI

 • Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)jpkklogoiptalogoiptalogoiptalogoiptalogoiptalogoipta
Permohonan = untuk membuat permohonan baru
Semakan = untuk menyemak data pada permohonan yang telah dibuat
Kemaskini = perbaiki maklumat

No comments:

Post a Comment